Tutorials door experts
Voor beginners & experts
Inspiratie in 1 overzicht
Steun de horeca
Tutorials door experts
Voor beginners & experts
Inspiratie in 1 overzicht
Steun de horeca

Privacyverklaring

Chef’s Tutorial hecht grote waarde aan jouw privacy. Hierdoor gaat Chef’s Tutorial zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat jouw rechten zijn, is deze privacyverklaring opgesteld.

Over Chef’s Tutorial

Chef’s Tutorial staat voor een (online) instructievideo (beeld en geluid) waarin het Restaurant stap voor stap uitlegt aan de klant op welke wijze een gerecht wordt bereid, zodat de klant het gerecht in de eigen privé omgeving kan maken.

Volledige naam : Chef’s Tutorial
Adres : Langshof 5, 1353 GA Almere
Website : www.chefs-tutorial.com
E-mail : info@chefs-tutorial.com

KvK-nummer : 82276080

Binnen Chef’s Tutorial is Marcel Buijs de functionaris voor de gegevensbescherming.

Jouw persoonsgegevens 

Voor de diensten die Chef’s Tutorial aanbiedt, kunnen bepaalde persoonsgegevens nodig zijn. Hieronder vind jij een overzicht, welke persoonsgegevens door Chef’s Tutorial kunnen worden verzameld:

 • NAW-gegevens; 
 • Geslacht; 
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Betalingsgegevens;

Er worden door Chef’s Tutorial geen bijzondere persoonsgegevens verzameld.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens 

Jij bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht jouw persoonsgegevens te verstrekken aan ons. Echter, wanneer jij de (benodigde) persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen sommige van onze diensten niet uitgevoerd worden door Chef’s Tutorial voor/ten behoeve van jou.

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld 

Persoonsgegevens worden niet zomaar verzameld. Dit gebeurt altijd met een reden. Hieronder vind jij een overzicht van de doeleinden, waarvoor Chef’s Tutorial (jouw) persoonsgegevens kan verzamelen: 

 • Het invullen van een contactformulier;
 • Het aanmaken van een account om toegang te krijgen tot een afgesloten deel van onze website;
 • Het registeren voor een nieuwsbrief;
 • Het afhandelen van bestellingen;
 • Het opnemen van contact met jou;
 • Het opstellen van klantprofielen ten behoeve van marketing;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons;
 • Het verifiëren dat jij zegt wie jij bent, wanneer jij jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent. 

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van bepaalde persoonsgegevens.

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld 

De wet schrijft voor, dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. Chef’s Tutorial verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden: 

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking;
 • Chef’s Tutorial heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jij hebt de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat jij daartoe verplicht was.

Gerechtvaardigd belang

Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Marketing: Als jij een dienst van ons afneemt, dan kunnen we jou na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke producten of diensten. Op deze manier kan Chef’s Tutorial groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Jij hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing.

Vorderingen 

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen, dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichting(en), waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun jij doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot de onze. Wanneer jouw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na jouw bezwaar mee worden gestopt.

Cookies, Statistieken & Video’s

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via jouw browser op jouw computer worden geplaatst. Chef’s Tutorial maakt gebruik van functionele- en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van onze website. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig.

Chef’s Tutorial maakt ook gebruik van Tracking Cookies. Hierbij kan het wel zijn dat jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Als Chef’s Tutorial dat doet, wordt hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming gevraagd bij het bezoeken van de website.

Op onze website worden geen cookies van andere partijen geplaatst.

Op onze website worden statistieken bijgehouden via Google Analytics. Met betrekking tot Google Analytics hebben wij de instellingen conform de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens ingesteld.

Daarnaast gebruiken wij sessiecookies. Met deze cookies zien wij welke onderdelen jij hebt bezocht tijdens je bezoek (sessie) aan onze website. Zodra je onze site verlaat worden deze cookies ook weer automatisch verwijderd.

Op onze website worden video’s geplaatst. Dit zijn:

 • eigen gemaakte video’s en/of;
 • video’s die door onze partners worden gemaakt en/of;
 • een YouTubevideo en/of;
 • een Vimeo Video. 

Wanneer wij een YouTube video plaatsen op onze site, hebben wij de privacy modus ingeschakeld via YouTube. Dit wilt zeggen dat YouTube geen persoonsgegevens van jou registreert, tenzij jij ervoor kiest om de video af te spelen. 

Vimeo gebruikt geen tracking- of advertising cookies. Vimeo gebruikt enkel essentiële cookies voor een goede werking van de video-speler. 

Social media & Website 

Als Chef’s Tutorial persoonsgegevens plaatst op haar website, gebeurt dat pas nadat jij hiervoor je schriftelijke toestemming voor hebt gegeven. Chef’s Tutorial plaatst daarbij jouw voor- en achternaam. Deze gegevens kunnen op verzoek altijd worden geanonimiseerd. De online gepubliceerde gegevens worden meegenomen in zoekmachineresultaten. 

Op de website van Chef’s Tutorial staan Social mediaknoppen. Door gebruik te maken van deze Social media, deel jij mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in jouw browser. 

Indien jij zelf een comment, een review of dergelijke, op de sociale mediapagina’s van Chef’s Tutorial plaatst, worden jouw naam en eventueel jouw (profiel)foto slechts gepubliceerd zodra jij kiest iets te plaatsen. Het is niet mogelijk om op onze sociale mediapagina’s jouw gegevens te anonimiseren. De online gepubliceerde gegevens worden bovendien meegenomen in de zoekmachineresultaten.

Als jij wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

WebwinkelKeur

Chef’s Tutorial verzamelt reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als jij een review achterlaat via WebwinkelKeur, dan ben jij verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. 

WebwinkelKeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met jou opnemen om een toelichting op jouw review te geven. 

In het geval dat wij jou uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. 

WebwinkelKeur heeft passende technisch- en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Aanbiedingen bij Chef’s Tutorial

We houden je graag op de hoogte van onze aanbiedingen en de komst van nieuwe producten via:

 • Onze website;
 • Via onze Social Mediapagina’s;
 • Via onze nieuwsbrief waarvoor jij jezelf kunt aan- en afmelden.

Delen met derden

Chef’s Tutorial deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:

 • de externe hostingpartij, die de website op zijn server heeft staan;
 • de externe partij die de website beheert;
 • de bankrelatie/ betaalsysteem (Mollie);
 • de partij die onze administratie verzorgt;
 • de overige derden die wij inhuren ter uitvoering van de overeenkomst;
 • WebWinkelKeur;
 • de partij die wij mogelijk inzetten voor het incasseren van een vordering.

De hierboven bedoelde derden bevinden zich binnen de EU. Het is deze derden niet toegestaan om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing, acquisitie etc.

Wij hebben met de partijen waarbij de wet het ons verplicht, een verwerkersovereenkomst gesloten. 

Chef’s Tutorial verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van Chef’s Tutorial te leveren. Na het beëindigen van de overeenkomst worden jouw persoonsgegevens nog zes (6) maanden bewaard.

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens (administratie), er is immers een wettelijke plicht deze zeven (7) jaar te bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens nog maximaal 1 maand, nadat jij jouw toestemming hebt ingetrokken, bewaard.

Veiligheid website

Chef’s Tutorial houdt de website zo veilig als mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast wordt de website goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging te verzekeren.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou en/of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Chef’s Tutorial. 

Jij kunt jouw rechten uitoefenen door contact met Chef’s Tutorial op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken jou een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van jouw identiteitsbewijs vragen we jou je pasfoto, machine-readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Meer informatie over jouw rechten

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Intrekken toestemming

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming, heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Chef’s Tutorial op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Klachten

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij lezen hoe je dit moet doen.

Chef’s Tutorial, Privacyverklaring 1.1, april 2021.