Tutorials door experts
Voor beginners & experts
Inspiratie in 1 overzicht
Steun de horeca
Tutorials door experts
Voor beginners & experts
Inspiratie in 1 overzicht
Steun de horeca

Retourpagina Chef’s Tutorial

Herroepingsrecht 

Heb jij (consument) een bestelling geplaatst via onze website, dan heb jij bij de levering van producten de mogelijkheid om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat jij of de vooraf bij ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, de producten heeft ontvangen.

Wij verwachten dat jij tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaat met het product en indien van toepassing de verpakking. Jij zult het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om te (kunnen) beoordelen of jij het product wenst te behouden. Hebben wij de verpakking voorzien van een verzegeling, vervalt het herroepingsrecht op het moment dat jij deze verbreekt.

Wil jij gebruikmaken van het herroepingsrecht, dan kun jij dit binnen 14 dagen na ontvangst aan ons kenbaar maken middels ons modelformulier of per email. Jij wordt dan verzocht het product binnen 14 dagen na bekendmaking terug te sturen. Jij bent verplicht het bewijs van verzending te bewaren. Ontvangen wij het product niet binnen 14 dagen, vervalt het herroepingsrecht en is de koop onherroepelijk.

Kosten bij herroeping 

De kosten voor een eventuele terugzending zijn voor jouw rekening.

Hebben wij het /de product(en) tijdig en onbeschadigd/ongebruikt ontvangen, zullen wij jou uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Het terugbetalen zal door ons via dezelfde betaalmethode gebeuren die jij ook gebruikt hebt ten tijde van de aankoop, tenzij jij toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging of indien jij onzorgvuldig bent omgegaan met het/de product(en) ben jij verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering ervan, tenzij jij van ons niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebt ontvangen. Dit dient immers te gebeuren voor het sluiten van de overeenkomst. 

Uitsluiting van het herroepingsrecht 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

  • Producten die wij op jouw verzoek personaliseren, op welke manier dan ook;
  • Onze Chef’s Tutorials, omdat jij gelijk na aankoop toegang hebt tot de volledige download van een Chef’s Tutorial. Het ruilen van een Chef’s Tutorial is hierdoor ook niet mogelijk.

Modelformulier downloaden